Hvad kan du spare med rygestop?

I de senere år er emnet rygning og i den forbindelse rygestop blevet ekstremt aktuelt, fordi man i samfundet er blevet meget bevidst omkring sundhedsfarerne ved rygning både for rygeren og omgivelserne. Derfor er debatten om rygning også eskaleret i den seneste tid med forslag om og til tider gennemførelse af forskellige forbud mod og afgifter på tobakscigaretter. Et eksempel er forbuddet mod rygning på alle togperroner i landet. Derudover er det heller ikke længere en mulighed at ryge på restauranter og lignende. I det hele taget er de seneste mange års begivenheder inden for emnet blevet betragtet af en del som en hetz mod rygere, hvor de liberale på den ene side prædiker om det frie valg men socialisterne prædiker om sundhed og forbud for alles bedste. Men som med et meste andet skaber en begrænsning et sted som regel en mulighed et andet sted, hvilket også er tilfældet i forhold til cigaretterne, hvor diverse rygestopprodukter er kommet på markedet med et alternativ til rygernes dækning af deres nikotinbehov uden at skulle begrænses af alle de forbud, som er gennemført mod cigaretterne. Disse rygestopprodukter kommer i mange forskellige udformninger.

Nikotin-plaster, nikotin-tyggegummi, nikotin sugetabletter og e-cigaretter

Der findes både nikotin-plaster, nikotin-tyggegummi, nikotin sugetabletter og e-cigaretter. Disse produkter har skabt grobund for et andet element i debatten om cigaretterne i form af det økonomiske aspekt. Det er nemlig sådan at flere af rygestopprodukterne på markedet er billigere end traditionelle tobakscigaretter, hvilket er med til at skabe et helt nyt incitament for et rygestop. Ydere mere får rygere, der gerne vil stoppe med rygningen en del flere måder hvorpå de kan stoppe.

Spørgsmålet er bare, hvilken metode der er bedst, både i forhold til kvalitet og pris. Prisen er forholdsvis nem at undersøge, fordi priserne på de enkelte produkter er offentlige let tilgængelige. Hvis man stiller de forskellige produkter over for hinanden rent prismæssigt med udgangspunkt i nogle af de mest kendte mærker, som ikke navngives her., og deres priser:

– Nikotin-tyggegummi: ca. 700 kr. pr. md.
– Nikotinplaster: ca. 645 kr. pr. md.
– Nikotin sugetabletter: ca. 600 kr. pr. md.
– E-cig (XSmoke.com): 648 kr. pr. md.

Priserne på Rygestop

Priserne er altså stort set de samme for de forskellige rygestopprodukter, hvilket skal tages med et gran salt, fordi omkostningerne naturligvis afhænger af ens forbrug, som er bestemt ud fra hvordan de forskellige produkter tilfredsstiller ens nikotinbehov.
Som tidligere nævnt er prisen ikke nok. Det er ekstremt vigtigt at tage højde for kvaliteten, hvilket er noget mere udfordrende. Virksomhederne påstår alle, at deres produkter virker bedre end de andres, så hvad skal man tro? ”Cancer Research UK” og ”University of London” har sammen foretaget en undersøgelse omhandlende de forskellige rygestopprodukters effektivitet, hvilket bidrager med noget perspektiv til diskussionen om det bedste rygestopprodukt.

Undersøgelsen kom frem til at e-cigaretter er omkring 233% mere effektive end de mere traditionelle rygestopprodukter, hvilket relativt set gør e-cigaretten noget billigere end de traditionelle rygestopprodukter. Eksempel: Hvis e-cigarette er 233% mere effektive må det også betyde, at de er 233% hurtigere om at hjælpe med et rygestop.

Dermed skal man ikke købe dem i lige så lang tid, hvilket betyder, at de akkumulerede omkostninger ved rygestopproduktet i sidste ende bliver noget lavere ved køb af e-cigaretter sammenlignet med de andre produkter..

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.