Eliminer potentielle kursudsving med futures

At handle med futures kan lyde kompliceret og omfattende. Om end det ikke er for nybegyndere, er handel med futures (eller futureskontrakter, som de også hedder) faktisk forholdsvis overkommeligt.

Der er adskillelige fordele forbundet med handel med futures, hvis man formår at udnytte dem korrekt. Derfor er det ikke et finansielt instrument, der passer ind i enhver investeringsprofil, hvilket der selvfølgelig skal tages højde for.

Hvad er en future?

En future er en aftale mellem to parter om at købe eller sælge et underliggende til en fastsat pris på et aftalt fremtidigt tidspunkt.

Både køber og sælger er forpligtet til at henholdsvis købe og sælge det underliggende aktiv, som kontrakten er baseret på, på det fastsatte fremtidige tidspunkt.

Dette er ensbetydende med, at selve overdragelsen af det underliggende aktiv først finder sted på det fastsatte fremtidige tidspunkt. Det er derfor ikke i forbindelse med kontraktindgåelse, at det underliggende aktiv overdrages.

Ønsker du at handle med futures, kræver det, at du har adgang til en platform, der tilbyder dette. En sådan platform tilbyder Saxo Bank, hvor du får adgang til mere end 200 futures fra 23 globale børser, hvilket inkluderer aktieindeks, energi, metaller, landbrugsvarer, renter og valuta.

Derfor kan en futureskontrakt være baseret på alt fra Facebook-aktien til en kornsort. Dog varierer det fra udbyder til udbyder, hvad de tilbyder af muligheder i forhold til underliggende aktiver på deres futureskontrakter.

En future kan eliminere potentielle kursudsving

Ønsker du at købe aktier, energi, valuta e.l. på et fremtidigt tidspunkt, risikerer du at måtte betale en højere pris for aktivet. Dette skyldes, at du ikke er garanteret, at kursen er på samme niveau, som på nuværende tidspunkt.

Det er her futures kommer ind i billedet. Med en sådan kontrakt kan du nemlig eliminere potentielle kursudsving på det underliggende aktiv, da antal og pris aftales på forhånd. Derved er du forsikret om at kunne købe aktivet til dets nuværende kurs.

Samtidig er du forsikret mod at skulle betale en højere pris for aktivet i fremtiden, i tilfælde af, at kursen er steget.

Omvendt er der også en risiko for, at kursen til den tid er faldet. Er det tilfældet, vil du være nødsaget til at købe til den pris, der er fastsat i den indgåede kontrakt. Derfor er der fortsat en risiko forbundet med at indgå en futureskontrakt.

Handel med futures er derfor ikke noget, der skal betragtes som risikofrit, blot fordi kursen på det underliggende aktiv kan fastlåses.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.